Uyarılar ve Yasal Bilgilendirme

Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı olmayıp, uygulamaların sorumluluğu da site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız. Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.

www.herbisi.com.tr web sitesinde, Eczacılık genel müdürlüğünün 1 Ekim 1985 tarih ve 5777 daimi genelgesi doğrultusunda ve yeni genelgelere de uyarak ilgili yasalara yada daha sonrada tesis edilebilecek, çıkarılabilecek yasa maddelerine tabidir.

Konu ile alakalı olarak yasal uyarılarımız;

Site üzerinde yer alan yazıları doktorunuza danışmadan uygulamanız tavsiye edilmez. Sitedeki yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, her insanın yapısı aynı değildir bir tedaviye başlamadan önce filmler, tahliller ölçümler ve belirli kriterlerle değerlendirilir. Bu işin okulunu okumuş olan doktorlar tanı ve tedavi konusunda tek yetkili kişilerdir. Buradaki bilgileri uygulamak isterseniz, uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Aksi durumda şifalı bitkiler sitesi ve sahibi yasal bir sorumluluk kabul etmez. Site içerisindeki yazılar çeşitli kaynaklardan siteye aktarıldığı için yazıların doğruluğu konusunda site garanti veremez.

Bu sitedeki bilgiler hiç bir şekilde herhangi bir hastalığa tanı konması ya da tedavisinin yapılması amacıyla kullanılamaz. Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ve kullanıcıya aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar. Bu sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi doğru olur.

Bu yüzden bu bilgilerin doğruluğu konusunda şifalı www.herbisi.com.tr sitesi ve sahibi hiçbir garanti veremez ve sitedeki bilgiler yüzünden ya da bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten site sahibi yasal sorumluluk altında asla değildir.

Siteye kontrol dışı yazı yazılması durumunda dahi site sahibi kesinlikle sorumluluk kabul etmez. Site içeriğinden, siteye eklenen yazılardan, yazılar sonucu meydana gelebilecek mağduriyetten, sonuçlardan, www.herbisi.com.tr sitesi ve sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmez, site içeriği ile ilgili hiçbir konuda www.herbisi.com.tr sitesi ve sahibi yasal sorumluluk altında değildir.

Yukarıda izah edildiği gibi burada verilen bilgiler, tıbbi bir uygulama, tedavi ya da ameliyat için yol gösterici ya da dayanak olamaz.
Bu sayfalardaki bilgiler, konu ile ilgili bir uzmanla görüşmenin ya da muayenenin yerini tutmaz. Buradaki bilgiler, tüm hastalar için geçerli bir uygulama rehberi değildir. Ayrıca bir tedavi için tüm seçenekleri içermeyebilir.

Bu siteye giren ve okuduklarını uygulayan kişilerden www.herbisi.com.tr sitesi ve sahibi sorumlu değildir, siteye giren ve okuduklarını uygulayan kişiler www.herbisi.com.tr sitesi ve sahibini asla dava edemez, hiçbir hak talep edemez.

www.herbisi.com.tr burada satışa sunulan bitkisel mamulleri, ziyaretçi ve tüketicinin sanal ortamda ve rekabet ortamında aradığı ürünün en ucuz fiyat ve bol çeşit ve bitkilerin ve bitkisel yağların özelliğini yayınlar ve asla ziyaretçinin ve tüketicinin alımına müdahale etmez veya yönlendirmez.

Siteyi kullanan her kişi ve üye bu yasal uyarıları dikkate aldığını şimdiden kabul etmiş sayılır.

www.herbisi.com.tr
Site yönetimi

 

 

AKTARLAR, BAHARATÇILAR VE BENZERİ DÜKKANLAR HAKKINDA GENELGE

TİTCK 1

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı: 46085174   14.03.2016

Konu: Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar

GENELGE

2016/ 8

Aktar, baharatçı ve benzeri dükkanların sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesinin temini bakımından faaliyetlerini aşağıda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmeleri gerekmektedir.

1) Bitkisel drog vb. ürün satışı yapacak aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlar İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat ederek il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen izin belgesine istinaden bu ürünlerin satışını yapabilir.

2) Aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda bulunan anorganik, organik madde, bitki ve drogların kapalı ve muhafazalı kaplarda saklanması ve müşteriye hijyenik şartlarda sunulması gerekir.

3) Tarım ilaçları ve insan sağlığına zarar veren veya verebilecek olan kimyasal maddelerin bu dükkanlarda satılması yasaktır.

4) İnsektisitler ancak orijinal ambalajlarında olmak şartı ile satılabilir.

5) Dükkanların vitrinlerinde; kimyasal bitkisel madde ve drogların kullanılışı ile ilgili etiket, ilan veya benzeri yazı bulunamaz.

6) Özel ambalajlarında bulunan ve satılmasına izin verilmiş olan drogların ambalajlarında farmakolojik etkisi ile ilgili bilgiye yer verilemez. (Örneğin; Nane, adaçayı, ıhlamur gibi bitkilerin ambalajlarında etki ve kullanılışla ilgili herhangi bir ifade bulunmayacaktır.)

7) Bozulmuş ve insan sağlığına zararlı drog ve benzeri maddelerin satışı yapılamaz.

8) Bu dükkanlar da hiçbir bitkisel karışım yapılamaz, bunların sıvı veya katı preparatları hazırlanamaz ve satılamaz.

9) Satılan bütün drogların Türkçe ve Latince bir listesinin bu dükkanlarda bulundurulması gerekir. Drogların üzerinde hangi bitkiye ait olduğunun Türkçe ve Latince doğru olarak yazılması yanlış isimlerle yapılan satışları önleyecektir.

10) Aktarlarda, baharatçılarda ve benzeri dükkanlarda satılması yasak ve tehlikeli olan maddeler bu Genelge ekinde yer almaktadır. Satılması yasak ve tehlikeli maddelerle ilgili liste dışında dahi olsa, insan sağlığına zarar verecek miktarlarda etkili maddeler içeren droglar satılamaz.

11) İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde izinsiz satışı yapılan ürünlerin olduğu veya yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı davranıldığı tespit edilir ise, fiilin niteliğine göre ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

12) Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar için düzenlenen Satış İzin Belgesi (Bitkisel Droglara Mahsus)’nin bir nüshası il sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’na gönderilir. Söz konusu iş yerlerinin açılış, kapanış ve satış izin belgesi iptali ile ilgili işlemler hakkında Kuruma resmi yazı ile bilgi verilecektir.

 

AKTARLARDA, BAHARATÇILARDA VE BENZERİ DÜKKANLARDA SATILMASI MAHZURLU VE TEHLİKELİ OLAN MADDELER

Bulbus scillae (Adasoğanı) ve preparatlan

Cantharide (Kantarit, Kuduz Böceği) ve prep.

Creosotum (Katran ruhu, Kreozot)

Floş Cinae (Horasani, S.Contra) ve prep.

Floş Pyrethri (Pire Otu) ve prep.

Folia Belladonnae (Güzel avrat otu) ve prep.

Digitalis (Digitalis, Yüksük otu) ve prep.

Hyoscyami (Banotu) ve prep.

Jaborandi (Jaborandi yaprağı) ve prep.

Folia Stramonii, Flores Stramonii (Tatula yaprak ve çiçeği) ve prep.

Fructus Coculi (Balık otu) ve prep.

Fr. Colocynthi (Ebu Cehil Karpuzu) ve prep.

Fr. Ecbali Elaterii (cirtatan, eşek hıyarı.), usaresi tozu ve diğer prep.

Fr. Papaveris (Haşhaş), şurubu ve diğer prep.

Cummi Guttae (Patalomba, Katalamba)

Herba Belladonnae (Güzel Avrat otu) ve prep.

17.H. Cannabis (Kenevir, Kendir), F. Cannabis ve prep

Conii (Baldıran) ve prep.

H.Rutae (Sedef otu), Fİ. Rutae ve prep.

Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep.

Ricini (Hint yağı)

Opium ve prep.

Podophyllinum (Podofılin)ve podofilotoksin ve prep.

Radix Ipecacuanhae (Altm kökü) ve prep.

Pyrethri (Pire Otu) ve prep.

Rhizoma Pilicis (Erkek Eğrelti otu) ve prep.

Rh. Hellebori (Çöpleme) ve prep.

Secale Cornutum (Çavdar mahmuzu) ve prep.

Semen Calabar (Kalabar baklası) Ve prep.

Colchici (Çiğdem) ve prep.

Crotonis (Kroton tohumu), o.Crotonis (Yağı, Habb el milük yağı)

Ricini (Hint yağı bitkisi tohumu, Bezr-i hırva)

Sabadillae (Bit otu, papaz otu) ve prep.

Straphisagriae (Bit otu) ve prep.

Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve prep.

Summitates Sabinae (Kara ardıç) ve prep.

Tubera Aconiti (Kurtboğan) ve prep.

Radix Mandragorae (Adam-Adem otu) ve prep.

Anorganik, organik Maddeler ve Diğerleri

Acidum Chlorhydricum (hidroklorik asit) ve tuz ruhu,

Hydrocyanicum (hidrosiyanik asit) ve bil.

Oxalicum (okzalik asit)

Phosphoricum (Fosforik asit)

Acidum Sulfuricum (Sülftırik asit)

Nİtricum (Nitrik asit)

Aconitum (Akonitin) ve tuzlan

Ammonium (Amonyak)

Aqua Laurocerasi (Taflan suyu) ve prep.

48 Arqenti nitras (Gümüş nitrat) ve cehennem taşı.

Arsenicum (Arsenik) ve bil.

Atropinum (Atropin) ve bil.

Aurum (Altın) bileşikleri

Bromum (Brom) ve bil.

Cupri Sulphas (Göztaşı) ve diğer bakır tuzlan.

Chloralum

Chloroformum

Digİtalinum (dijitalin) ve benzeri kalp heterozitleri

Deli Balı

Hydrargyrum (Civa) ve bil.

Ergo alkaloitleri.

Lodum (iyot) ve bil.

Iodoformium (iyodoform)

Plumbum (Kurşun) ve bileşikleri

Picrotoxium (Pikrotoksin) ve benzeri maddeler

Pilocarpinum (Pilokarpin) ve bil.

Phosphorum (Fosfor) ve bil.

Potassii stibyli tartaras (Potasyum antimon tartarat, kusturucu tartar) ve prep.

Potasii Chloras (Potasyum klorat)

Phenolum (Fenol)

Spiritus Aetheri (Lokman ruhu)

Stryohninum (Striknin ve Brusin benzeri maddeler)

Zincum (Çinko) ve bileşikleri